Kontingent

Kontingent for passiv medlemsskab af IF32´s Hovedforening er sat til 60,- kr. pr. år
 
Kontingentet opkræves ved et tilstillet indbetalingskort.
 
Beløbet kan også indbetales kontant i kuvert der afleveres i poskassen  i Platanhaven 65 eller i IF32´s klubhus på Stadionvej .  På kuverten anføres IF32 Hovedforeningen v/Finn Sørensen samt indbetalerens navn.
 
Beløbet kan også indbetales i Arbejdernes Landsbank konto nr. 53260304172.
 
Vil du være en del af et større fællesskab kan du kontakte kassereren:
 
Finn Sørensen
Platanhaven 65
2600 Glostrup
telefon 4345 0172