Lederpriser

 Uddelingsår  Årets ifer Årets "Møller"  Årets "Oskar 
 1992 Bent R.Hansen   Ej uddelt  Ej uddelt
 1993 Poul Enevoldsen Martin Madsen   Niels G. Nielsen
 1994
 Preben Larsen 
Jørgen Nielsen
Karl Hansen
Tommy Karlson
 
Johannes Larsen 
 1995 Per Sørensen Rita Mortensen   Carsten Larsen
 1996  Anni Borgstrøm  Kurt Larsen  Hanne Pedersen
 1997 Jette Jensen  Grethe Klausen   Aksel Bødker
 1998  Jørgen Nielsen  Jytte Karlsson  Erling Pelby
 1999 Helge Wagner  Inger Petersen  Knud Grosse 
2000 Jørgen Skovgaard  Svend H. Andersen   Kirsten Hedegaard
2001 Ole Petersen Arne Jensen Henning Jensen
2002 Jytte Karlsson Kurt Olsen Jan Wessmann
2003 Tage Clausen Lotte Møller Randi Frandsen
2004 Torben Hæstrup Ove. B. Madsen Franklin Larsen
2005 Lis Jensen Jens Jensen Henning Andersen
2006 Bent Jensen Anita Svendsen Niels Pihl
2007 Ernst Heise Lars Krog Anne Tinghus
2008
Tage Larsen Bent Due Henning Jensen
2009 Lene Sørensen Kim Jakobsen Anette Olsen
2010 Nina Ryberg Jørgen Knøfler Anni Perle
2011 Erling Thornæs Dorte Nielsen
Ernst Heise
Per Sørensen
2012 John Frimann
Rita Mortensen
Lene Sørensen
 
Ej uddelt 
2013 Michael S.Jensen
Kirsten Pogel Mortensen
 Finn Sørensen
2014 Eddie Frandsen
 Erik B. Hansen
Henrik Andersen 
2015 Mette M Grauballe
 Bent Jensen
John Frimann 
2016  Marianne S. Pedersen
 Erik Rybtke
 Lone Egstrup