Hovedbestyrelsen

ovedbestyrelsen vælges på repræsentantsskabsmødet, som afholdes hvert år inden udgangen af 2 kvartal, af deligerede medlemmer under IF32´s foreninger.
 
Formand og næstformand, vælges for 2 år i lige årstal.
Kasserer og sekretær vælges i ulige år for 2 år.
 
Formand: Formand Inger Petersen
Inger Petersen
- Mobil 20202093 - Mail: i-f@mail.dk
Næstformand: Næstformand Per Sørensen
Per Sørensen
- Tlf. 30303094 - Mail: leneper9@gmail.com
Kasserer:
 
Irene PoppIrene Popp 
- Tlf.
23741799
 - Mail:irene.popp.@gmail.com
Sekretær: Sekretær Eddie Frandsen
Eddie Frandsen
- Tlf. 43452417 - Mail: eddie-randi@webspeed.dk